این آزمون خیلی قشنگه، حتماً انجامش بدین...

راهنمای اجرای آزمون:

با خواندن اولین تست و جواب دادن به آن، به سوالی که هر گزینه مشخص کرده بروید و به آن سوال جواب دهید. مثلاً اگر جواب سوال اول گزینه ی پ است، دیگر لازم نیست به پرسش های دوم و سوم پاسخ دهید. مستقیم سراغ پرسش چهارم بروید.

1)بیشتر از همه دوست دارید به كجا سفر كنید؟
الف) پکن: رجوع شود به سوال ۲
ب)توکیو : رجوع به سوال ۳
پ) پاریس : رجوع به سوال ۴

2)آیا تا به حال با دیدن فیلم ترحم انگیزی به گریه افتاده اید؟
الف) بله : رجوع به سوال ۴
ب) خیر :رجوع به سوال ۳

3)اگر با نامزدتان قرار داشته باشید و او یک ساعت بعد هم سر قرار نیاید چه کار می کنید؟
الف) نیم ساعت دیگر صبر می کنید : رجوع به سوال ۴
ب) فوری از محل قرار می روید : رجوع به سوال ۵
پ) آنقدر صبر می کنید تا بیاید : رجوع به سوال۶  

(می توانید برای خواندن ادامه ی سوالات و هم چنین تحلیل پاسخ های خود، به ادامه ی مطلب رجوع نمایید.)

4)آیا دوست دارید به تنهایی به سینما بروید؟
الف) بله : رجوع به سوال ۵
ب) خیر : رجوع شود به سوال 6

5)اگر در ابتدای آشنایی با نامزدتان او بخواهد دست شما را بگیرد چه واکنشی نشان می دهید؟
الف) از این کار امتناع می کنم : رجوع به سوال ۶
ب) برای مدت کوتاهی دستش را می گیرم: رجوع به سوال ۷
پ) پیشنهادش را قبول می کنم و دستش را می گیرم: رجوع به سوال ۸

6)آیا شما فرد شوخ طبعی هستید؟
الف) بله : رجوع به سوال ۷
ب) خیر : رجوع شود به سوال 8

7)به نظرتان مدیر توانایی هستید؟
الف) بله : رجوع به سوال ۹
ب) خیر : رجوع شود به سوال 10

8)اگر امکان داشت دوباره به دنیا بیایید دوست داشتید چه جنسیتی داشته باشید؟
الف) مرد : رجوع به سوال ۹
ب) زن : رجوع شود به سوا 10
پ) اهمیتی ندارد : شخصیت نوع چهار

9)آیا در آن واحد بیش از یک دوست صمیمی دارید؟
الف) بله : شخصیت نوع دو
ب) خیر : شخصیت نوع یك

10)آیا به نظرخودتان فرد باهوشی هستید؟
الف) بله : شخصیت نوع دو
ب) خیر شخصیت نوع سه

 

تحلیل پاسخ های شما:

 

شخصیت نوع یک؛
به شما تبریک می گوییم.شما برای همسرتان فرد بسیار جذابی هستید.حتی از منظر او شما زیبایی چشم گیری دارید. نه تنها ترکیب ظاهری زیبایی دارید.بلکه شخصیت شوخ طبع و لطیفی دارید.شما فرد فرهیخته ای هستید و می دانید که با همسرتان چگونه کنار بیایید و وقت تان را در اختیارش بگذارید.به این ترتیب است که شما فرد دلخواه او به شمار می روید.

شخصیت نوع دو؛
کاملا” خوب. شما به راحتی همسرتان را جذب می کنید اما خودتان را به این راحتی در دام عشق گرفتار نمی کنید.شوخ طبعی تان او را وادار می کند تا با شما کنار بیاید. او از بودن در کنار شما احساس شادمانی بسیاری دارد.

شخصیت نوع سه؛
بد نیست. شما نمی توانید به خوبی نامزدتان را به خود جذب کنید. اما خصوصیات جالب توجهی دارید که او بتواند با تکیه بر آن ها با شما کنار بیاید.سعی كنید برای مشاهده امور مختلف دیدگاه یگانه ای داشته باشید.شما در چشم دوستانتان فردی کاملا صمیمی هستید.

شخصیت نوع چهار؛
مواظب باشید.شما نمی توانید نامزدتان را به خود جذب کنید چرا که دانش و ارزش های غریزی انسانی والایی برخوردار نیستید.گاهی مواقع از خودتان بی تفاوتی هایی نشان می دهید به همین دلیل است که مورد پسند همسرتان نیستید.

 

شما جز كدام یك از اشخاص بالا هستید؟!