این تست روانشناسی رو زیگموند فروید دانشمند و اندیشمند بزرگ یهودی طراحی کرده است.

برای انجام این تست فرض کنید که در خانه هستید و این پنج اتفاق به صورت همزمان برای شما پیش می آید.

1- تلفن زنگ میزند

2- بچه تان گریه میکند.

3-یکی در خانه را می زند و صدایتان میکند.

4- لباس ها را بیرون روی طناب پهن کرده اید و باران میگیرد .

5- شیر آب را در آشپز خانه باز گذاشته اید و آب دارد سر ریز میشود.

 

خب حالا چه تصمیمی می گیرید؟

 اول سراغ کدومشون می رید؟

اولویت های خودتون رو مشخص کنید.

 

(می توانید برای ارزیابی پاسخ های خود به ادامه ی مطلب رجوع فرمایید.)

تعبیر پاسخ های شما:

هر یک از 5 مورد بالا نشون دهنده یکی از جنبه های زندگی شماست.

1- زنگ تلفن، نشانه شغل و کار شماست.

2- گریه بچه، نشان دهنده خانواده است.

3- زنگ در خانه ، نشان دهنده دوستان شماست.

4- لباس ها، نشان دهنده پول است.

5- سر رفتن آب، نشون دهنده میل جنسی است.

 

ترتیب انتخاب های شما نشون دهنده اولویت های ذهن شما در زندگی است!