نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

   

  از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او ..............

گوته

     ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو می گیرند .

( البته از دید اسپانیولی ها )

    در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و روی آن بنویس : « از طرف کسیکه فکر میکند تو بینظیری » .

براون

  عشق ما را میکشد تا دوباره حیاتمان ببخشد .

بوبن

 جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست .

مارک تواین

(می توانید برای خواندن ادامه ی جملات به ادامه ی مطلب رجوع فرمایید.)

 

  آزادی متعلق به یک نفر نیست ، مال همه است .

اسپنسر

 هر کس مرتکب اشتباهی شده ، اکتشافی هم نکرده است .

گالیله

 با دیگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود .

براون

 نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

گوته

 لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم  زیباست .

کریستیان بوبن