نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

       عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد .

شکسپیر

 

 

       نامه ، خاص ترین یاد بودی است که شخص از خود بجا می گذارد .

ناشناس

 

       نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه .

زرتشت

 

       من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم .

کترینگ

 

       برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم .

سیسرون

 

(می توانید برای خواندن ادامه ی جملات به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.)

 

      به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت ، صداقت و مهربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی شوید .

جکسون براون

 

       هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند .

گوته

 

       تواضع بیجا آخرین حد تکبر است .

لابرویر

 

       هیچکس بدبخت تراز کسی نیست که همیشه خوشبخت است .

هلندی

 

      آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند .

گوته