سلام.

چند وقت پیش یه مطلب طنز پست کردم اما متاسفانه یه سری از خانم ها به دل گرفتن و ناراحت شدن. خواستم برای بار هزارم بگم که اون فقط یه مطلب طنز بود همین. حالا برای این که حرفمو باور کنین این جملات زیبا رو گذاشتم تا بفهمید که من با هیچ احدی(چه خانم و چه آقا) مشکلی ندارم.

زن شاهکار خلقت است .

برنارد شاو

در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل .

 مالرب

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.

کونته ورسیه

زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.

گوته

زنانیکه می خواهند مرد باشند، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند .

الکساندر دوما

منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود.

لامارتین

زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند خود را زیبا جلوه دهند.

برنارد شاو

زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد, و مرد عاقل می گذارد  که زنش اورا تربیت کند .

مارک تواین 

زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ، نمونه عطوفت و چشمه عنایت است . 

اقبال لاهوری

آیندۀ اجتماع در دست مادران است . اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد .

ابوفور

به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ، به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است .

میشله

زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .

آلفونس دوده

کسانیکه ازدواج کرده اند خود را ناراضی نشان می دهند و می گویند زن بد است ، زیرا می خواهند فقط و فقط خودشان از این موهبت تمتّع گیرند .

 دیسرائیلی

و در آخر یه نصیحت از چارلی چاپلین:

خودپسندی زنان بزرگترین علت بد بختی ایشان و زوال خانواده هاست . هیچ چیز به اندازۀ خودپسندی زن ها بنای خانواده ها را ویران نکرده است .

 

مطالب مرتبط:سخن بزرگان در مورد مردان سرزمین پارس