سلام.
امروز براتون سوتی زیرنویس فیلم هارو آوردم.
ببنید و لذت ببرین.

توجه: برای دیدن عکس ها در اندازه ی واقعیشان، آن ها را در سیستم خود سیو نمایید.

توجه2:خطر به کما رفتن،به علت خنده ی زیاد وجود دارد!!!
(می توانید برای دیدن هفده عکس باقی مانده به ادامه ی مطلب رجوع فرمایید.)