نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

در دعوا اولین مشت را بزن و محکم هم بزن .

جکسون براون

 

فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ......

کریستیان بوبن

 

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست .

رنان

 

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی .

ژرژهربرت

 

با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید .

زنون

 

 

(می توانید برای خواندن ادامه ی جملات به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.)

 

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد .

پلوتارک

 

هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده .

براون

 

امید با مرگ هم به گور نمی رود .

شیلر

 

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد .

دیل کارنگی

 

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .

گوته