نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

 

 

  از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او ..............

  گوته

 

 ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو می گیرند .

( البته از دید اسپانیولی ها )

 

    در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و روی آن بنویس : « از طرف کسیکه فکر میکند تو بینظیری » .

  براون

 

 عشق ما را میکشد تا دوباره حیاتمان ببخشد .

 بوبن

 

   مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان .

   رومن رولان

 

  

(می توانید برای خواندن ادامه ی جملات به ادامه ی مطلب رجوع فرمایید) 

 

 

جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست .

مارک تواین

 

آزادی متعلق به یک نفر نیست ، مال همه است .

اسپنسر

 

هر کس مرتکب اشتباهی شده ، اکتشافی هم نکرده است .

گالیله

 

با دیگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود .

براون

 

نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

گوته