هشدار: این مطلب تنها جنبه ی طنز دارد و من هیچ مشکلی با پسرها یا دختر ها ندارم.لطفاً لبخند بزنید.

 

تفاوت دخترها با پسرها در نحوه ی استفاده از کامپیوتر: 

 

 

تاثیر آرایشگاه بر روی دختر ها و پسرها:

 

 

می توانید برای مشاهده ی زیبا ترین و کامل ترین آرشیو "تفاوت دخترها با پسرها" به اینجا مراجعه فرمایید.