توجه: این مطلب تنها جنبه ی طنز دارد و من هیچ مشكلی با آقا پسرها یا دختر خانم ها ندارم. لطفاً لبخند بزنید. . .

 

 

تفاوت دخترها با پسرها در خرید پوشاك:

 

 

پسر ها:

انتخاب کت . پرداخت پول . خارج شدن از پاساژ

دخترها:

فروشنده : خب چه طور بود خانوم ؟

دختر : راستش این مانتو خیلی چاق نشونم میده... بی زحمت اون یکی مانتو رو بیارین.

فروشنده : کدوم مانتو ؟

دختر : او مانتو بالا زانوییه.

فروشنده : دخترم او بلوزه.

دختر : باشه اون مانتو رنگ کالباسی رو بدید.

فروشنده : این یکی خوبه ؟

دختر : نه این یکی خیلی لاغر نشونم میده. اون یکی رو بدید رنگ لجنیه.

فروشنده : خب خانوم حالا پسند کردید؟

دختر : ای وای این یکی هم بلنده هم گشاده . لطفا یکم تنگ تر و کوتاه ترشو بدید.( فروشنده داره تو دلش فوش خوار مادر به دختره میده)

فروشنده : خب چی شد این یکی چه طوره ؟

دختر : ببخشید. فعلاً پشیمون شدم!!! اصلا من میرم شب با دوستم میام آخه اینجوری نمی تونم انتخاب كنم!!!!

فروشنده : (تو دلش .. دختره نکبت)

 

می توانید برای دیدن كامل ترین و جنجالی ترین بخش وبلاگ، یعنی بخش "تفاوت دخترها با پسرها" به اینجا مراجعه فرمایید.