1)اگه تو خیالت درحال قدم زدن تو جنگل باشی چه وقتی رو تصور می کنی؟
-۱صبح زود ۲ -عصر ۳-شب

2)اگه قرار باشه واسه یکی هدیه کفش بخری اون شخص کیه؟

3)اگه یه تیکه ابر بهت بدن چیکارش میکنی؟

4)مهم ترین خصوصیاتی رو که در کلمات زیر میبینی توصیف کن.

۱-سگ ۲-گربه۳ -موش ۴-اقیانوس ۵-قهوه

5)به هرکدوم از رنگهای زیر، یک نفر که می‌شناسی و برات مهمه رو نسبت بده.

۱-زرد ۲-پرتقالی۳ -قرمز ۴-سفید ۵-سبز


6)حیوونای زیر رو به ترتیبی که برات اولویت دارن نام ببر.

۱-گاو ۲-ببر ۳-گوسفند ۴-اسب ۵-خوک

7) سه تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم ۳ صفت بگو.

8)اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا؟

کدوم رو میندازی ؟

۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب

9)از بین این چهار گزینه کدوم رو بیشتر دوست داری؟

۱- خورشید۲-جنگل ۳-دریا ۴- آسمون

 

(می توانید برای ارزیابی پاسخ های خود به ادامه ی مطلب رجوغ فرمایید.)

ارزیابی پاسخ های شما:

 

1)

جواب:
۱:تو زندگیت هدف داری و برای رسیدن بهش تلاش میکنی.
۲: هدف داری اما تنبلی.
۳:هدف خاصی تو زندگیت نداری.

2)

جواب:کسی که تو دنیا بیشتر از همه بهش اهمیت میدی.

3)

جواب:حالا جای ابر همسر رو بذار.

4)

جواب:
۱ .شخصیت خود شما
۲٫ شریک زندگی.
۳٫ دشمنان شما
۴٫به زندگی خود شما
۵٫ تعبیرت از رابــــ ـطه جنسی

5)

جواب:

۱- کسی فراموشش نمی‌کنی.

۲-یه دوست خوب

۳- واقعاً دوستش داری

۴- یک روح در دو بدن

۵- همیشه یادش هستی

6)

جواب:

۱٫ حرفه و شغل
۲٫ غرور
۳٫عشق
۴ . خانواده
۵. پول

7)

جواب:
۱ نظر مردم در موردت

۲: نظر خودت در مورد خودت

۳: خصوصیات واقعیت

8)

جواب:

۱. مال و درایی

۲. خانوادت

۳. غرورت

۴. عشقت

9)

 

جواب:

۱- مادر

۲-غرور

۲-عشقت

۴-خانوادت