نام آوران و بزرگان تاریخ همواره بر اصولی تاكید داشتند كه از دیدگان خیلی ها نهان می ماند. این اصول گاه كوچك و گاه بزرگ بود. آنان این اصول را در غالب جملاتی كوتاه برای ما و بازماندگانشان به یادگار گذاشتند. خواندن این جملات كه به بهتر زیستن انسان كمك می كنند خالی از لطف نیست. اكنون برخی از این جملات را با هم می خوانیم:

در زندگی نه هدفی دارم نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی. اما شادم و این نشان
می دهد که یک جای کار ایراد دارد! چارلز شولز

 

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند
بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند
و دوباره بیاموزند … الوین تافلر

  

نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از
سکوت موریانه ها می ترسم.

  

به شخصیت خود….. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید..
زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست.. و آبرویتان… تصورات دیگران نسبت به شما است

 

باران که میبارد همه پرنده ها به دنبال سر پناهند
اماعقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرهاپرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت
را خلق می کند…

(می توانید برای خواندن باقی جملات، به ادامه ی مطلب رجوع فرمایید.)

گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که . . .
چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد.


یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای
از نورش کاسته نشود.


مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز
است.


پروزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید.


تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان
تیمارستان و مردگان گورستان. “وین دایر”